اس ام اس و جوک : )

اس ام اس غمناک سری SMS ghamnak 02
اس ام اس غمناک سری 02

SMS ghamnak 02حالا که میروی کمی آهسته قدم بردار


نترس !!! دل شکسته ام به پای تو نمیرسد

لطفا پشت سرت ، در زندگی را هم ببند ؛ خسته ام …

اس ام اس غمناک سری 02
SMS ghamnak 02همه دل می بندند

 تو از من چشم !
اس ام اس غمناک سری 02
SMS ghamnak 02پشت این پنجره ها

منتظرت قاب شدم !
اس ام اس غمناک سری 02
SMS ghamnak 02  روزها پر و خالی میشوند

 مثل فنجان های چای در کافه های بعد از ظهر

اما هیچ اتفاق خاصی نمی افتد

اینکه مثلا تـــــــــو

 ناگهان در آن سوی میز نشسته باشی !
اس ام اس غمناک سری 02
SMS ghamnak 02دیگر هیچ چیز شیرین نیست

جز خوردن یک قهوه تلخ با تــــو !
اس ام اس غمناک سری 02
SMS ghamnak 02و چه زیبا گفت فروغ :

تنها صداست که میماند و امان از صدای او که ابدی شد در گوش من !
اس ام اس غمناک سری 02
SMS ghamnak 02نه چای گس فنجانم می چسبد

نه داغی شیر

و نه تلخی شکلات

دیگر هیچ مزه ای

 به نابی طعم بودنت نخواهد بود !
اس ام اس غمناک سری 02
SMS ghamnak 02سکوت همیشه معنی سکوت را ندارد

 گاهی سکوت یعنی :

س : ساعت های

ک : کسری

و : وجود

ت : تو !
اس ام اس غمناک سری 02
SMS ghamnak 02دلم برای شیطان تنگ شده

 تا دوباره برایم از هوس انگیزی آغوش تو بگوید !
اس ام اس غمناک سری 02
SMS ghamnak 02خدایا اونی که تو زندگیمون نیست

 تو خوابمونم نباشه خواهشا …
اس ام اس غمناک سری 02
SMS ghamnak 02