اس ام اس و جوک : )

اس ام اس غمناک سری SMS ghamnak 03
اس ام اس غمناک سری 03

SMS ghamnak 03آدم ها من را به یاد تو نمی اندازند


اینجا هیچ کس شبیه تو نیست


دلم که تنگ می شود برایت


کنار آتش می نشینم و دریا میکشم


و به درختان فکر می کنم !

اس ام اس غمناک سری 03
SMS ghamnak 03خوابهایم گاهی زیباتر از زندگیم می شوند


کاش گاهی برای همیشه


خواب می ماندم !

اس ام اس غمناک سری 03
SMS ghamnak 03رفتنش به من رسید


و رسیدنش به دیگری !

اس ام اس غمناک سری 03
SMS ghamnak 03 

 بلند شو و همراه کلاغ قصه ها


به خانه ام بیا


اینجا یکی از بودهای قصه سالهاست


چشم انتظار آن یکی نبود نشسته است !

اس ام اس غمناک سری 03
SMS ghamnak 03او رفت ، همین …


قصه ام کوتاه بود


به سر رسید !


کلاغ جان تو هم برو


شاید جایی دیگر قصه ای زیبا منتظرت باشد !

اس ام اس غمناک سری 03
SMS ghamnak 03آرام بگیر دلم


او بدون تو آرام است !

اس ام اس غمناک سری 03
SMS ghamnak 03یکشنبه است اما حال و هوای جمعه را دارم


چند شنبه فرقی ندارد


اگر نباشی هفته ام را خاکستری کرده ای


چه غریب و دلگیر است که تمام روزهایت را جمعه می یابی !

اس ام اس غمناک سری 03
SMS ghamnak 03بی تو با مرگ


عجب کشمکشی من کردم !

اس ام اس غمناک سری 03
SMS ghamnak 03قصه بگو تا بخوابم


امشب قصه آمدنت را میخواهم


میخوانی ؟!!

اس ام اس غمناک سری 03
SMS ghamnak 03میدانم دیگر برای من نیستی


اما دلی که با تو باشد این حرفها را نمیفهمد !

اس ام اس غمناک سری 03
SMS ghamnak 03