اس ام اس و جوک : )

اس ام اس جدید سری 08 SMS Jadid
اس ام اس جدید سری 08

SMS Jadid

سلامتی دی ماهیابا اینکه زمستونین

اماقلبشون به گرمی سیاره عطارده
اس ام اس جدید سری 08
SMS Jadid

ینی این شعوری که استامینوفن

برای تسکین دردها داره بعضی از آدما ندارن
اس ام اس جدید سری 08
SMS Jadid

بپاس خوبی هایت هر بار که از ذهنم می گذرى

لبخند پر مهر خدا را برایت آرزو می کنم
اس ام اس جدید سری 08
SMS Jadid  

همه ذرات جان پیوسته با دوست

همه اندیشه ام اندیشه ی اوست

نمیبینم به غیر از دوست اینجا

خدایا این منم یا اوست اینجا
اس ام اس جدید سری 08
SMS Jadid

به بعضیا باید بگی به شخصیتت تافت بزن

بلکه یه نمه ثابت شه
اس ام اس جدید سری 08
SMS Jadid

امیدوارم تو کل زندگیت یه بار سر دو راهی قراربگیری

اونم توبین الحرمین که ندونی پیش حسین ع زانو بزنی یا عباس ع
اس ام اس جدید سری 08
SMS Jadid

یکی ازفانتزیام اینه

سوارپله برقی شم همینطوریکه میریم بالاپسرهمسایه ازاون طرف پله برقی درحال سقوط باشه

منم مث ببرمازندران بپرم بگیرمش بچه مردم نجات پیدا کنه بعدشم اون تشکرکنه بره خونشون

منم خرکیف شم وطبق معمول گم شم تو افق
اس ام اس جدید سری 08
SMS Jadid

هیچوقت از یه دانشجو معدلشو

ازدانش آموز کلاس چندمی بودنشو نپرس چون خیلی شکنجه آوره..
اس ام اس جدید سری 08
SMS Jadid

اول به وفا میِ وصالم در داد

چون مست شدم جامِ جفا را سر داد

پر آب دو دیده و پر از آتش دل

خاکِ رهِ او شدم به بادم بر داد
اس ام اس جدید سری 08
SMS Jadid