اس ام اس و جوک : )

اس عشقی سری SMS Eshghi 02اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02برای من تنها با یک گل بهار می شود

گل روی تو … !اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02کاش هرگز ندیده بودمت!

لعنت بر چشمی

 که بی موقع باز شود …اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02اینجــا هیـچ قـرصــی

آرام بـخــش نیـستــــــــ

مگــر قـرص روی مـاهتــــــــ ...اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02 

 سفر به فضا سفینه نمی خواهد

تو بگو دوستت دارم

فضا با من ….اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02دمِ چشم هایت گرم

با آن دوستت دارم های عاشقانه اش

از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید …اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02این رسم زمانه است

 که من سنگ تو را به سینه می زنم

و تو سنگِ دیگری را ….اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02این عاشقانه ها که به تو گفتم

کوه به کوه می گفت

بهم می رسیدند !اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02امسال دو بار یخ زدم

یک بار با آمدنِ زمستان

باری هم از رفتن تو….اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02جهنم نبودن توست!

وقتی بهشت بودنت

رویایی بیش نیست…اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02زندگی بی تـــو

چه فرقی میکند با مرگ…

وقتی نیستی

هیچ چیز نیست
 
هیچ چیز!اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02بــوی مـاه مـی دهــی !

در آسمـانــم بمان !اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02چقدر ماه گرفتگی را دوست دارم،

شبیه توست

وقتی موهایت را روی صورتت می ریزی !اس عشقی سری 02

SMS Eshghi 02