اس ام اس و جوک : )

اس عشقی سری SMS Eshghi 03اس عشقی سری 03

SMS Eshghi 03دوستت دارم


بیشتر از خودم


کمتر از خدایم !!!


چون......عاشق توام ، محتاج خدایم !! 
اس عشقی سری 03

SMS Eshghi 03دنیا انقدر هم بد نیست


گاهی یک نفر


با نفس هایش با نگاهش با کلامش با وجودش با بودنش


بهشتی می سازداز این دنیا برایت


که دیگر بدون او


بهشت واقعی را هم نمی خواهی...!!!اس عشقی سری 03

SMS Eshghi 03در انتظار هیچ کس نیستم ...


اما !!!


هنوز وقتی نویز موبایل رو اسپیکر می افتد


دلم می لرزد


شاید تو باشی
اس عشقی سری 03

SMS Eshghi 03  پسر : سلام عزیزم  چطوری؟


دختر : سلام گلم،خیلی بد


پسر : چرا؟ چی شده؟


دختر : باید جدا بشیم


پسر : چراااااا؟


دختر: یه خانواده ای من رو پسندیدن واسه پسرشون خانواده منم راضین


  الانم باید ازت تشکر کنم بخاطر همه چیز و باید گوشی رو قطع کنم


چون مادر پسره میخواد من رو ببینه...


پسر : اشکات رو پاک کن...تا بهتر جلو چشم بیای...


چون مادرم نمیخواد عروسش رو غمگین ببینه...
اس عشقی سری 03

SMS Eshghi 03دلم واسه یواشکی هامون تنگ شده !!!


یواشکی حرف زدن های شبونه تا صبح !


برای بوسه ها ی پشت گوشی!!


با صدای آهسته گفتن دوستت دارم !!! 
اس عشقی سری 03

SMS Eshghi 03کسی رو انتخاب کن که طوری بهت نگاه می کنه


انگار یه معجزه ای!


فریدا کالو
اس عشقی سری 03

SMS Eshghi 03و گاهی دست بر قضاخیلی ناگهانی


یکی از راه می رسد ...


و اندوه شبانه ی تو


و نمناکی گوشه ی چشمهایت رابه طور عجیبی پاک می کند ...


گویا که سال هاست که عاشق است ...


گویا که چمدانش را فقط برای رسیدن به تو بسته بود ! 
اس عشقی سری 03

SMS Eshghi 03از همـه غـم انگـیزتر زمانـی مـی باشـد


کسـی کـه دوسـتش داری


ﻫﯿـﭻ ﺗﻼﺷـﯽ ﺑـﺮﺍی ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺖ ﻧمـی کنـد !
اس عشقی سری 03

SMS Eshghi 03فاصله را کسی درک می کند که دچار بی نهایت جاده ها شده باشد


من فلسفه نمی بافم


فقط به هر چیزی که معنای نرسیدن بدهد معترضم..
اس عشقی سری 03

SMS Eshghi 03من ایمـــا و اشـاره نمی دانــم ...!


بایــد تمــام قــد روبــرویــم بایستــیو بگویــی:


دوســـتــــــــتــــــ دارم
اس عشقی سری 03

SMS Eshghi 03