اس ام اس و جوک : )

اس ام اس جدید و زیبا SMS jadid v zibaاس ام اس جدید و زیبا

SMS jadid v zibaاختــراع تلفـن بـــــزرگـــــتـــرین خیــــانت بــــه بشــــریـت بـــود ...


خـــداحــافظـــــی بـــایــــد رو در رو بــــاشه ...


گــاهــی اوقـــات اشـک هــا


آدم هــا رو بیـــدار میکــنن ...


لعنــت بـــر خـداحــافـظــــی هـــای تـلـفـنـــــی ...!
اس ام اس جدید و زیبا

SMS jadid v zibaآدمها برای هم سنگ تمام می گذارند


اما نه وقتی که در کنارشان هستی نه ....


بلکه آنجا که در دل خاک خوابیدی


سنگ تمام را می گذارند!
اس ام اس جدید و زیبا

SMS jadid v zibaبهار ...


چند روز دیگر می آید ...


و من دلم می سوزد


بهار یعنی ...


مرگ خاموش آدم برفی ها
اس ام اس جدید و زیبا

SMS jadid v ziba 

 به سلامتی پدر ومادر…


که همیشه از آرزو هاشون گذشتند


بخاطر آرزوهای بچه هاشون ...
اس ام اس جدید و زیبا

SMS jadid v zibaگاهی میرسه که دیگه از خدا ...


نه پول میخـوای ...


نه خونه میخـوای ...


نه کَس و کار ! و نه ...


یه موقع هایی هست ...


فـقط یـه دل خوش میخوای ...


فـقط ... یه دل خوش ...
اس ام اس جدید و زیبا

SMS jadid v zibaخدایا....


یک تن سالم ، یک ذهن آرام ، یک خواب شیرین


یک خیال راحت ، یک روز قشنگ ، یک خبر خوش ، یک خوشی از ته دل ......


نصیب کسی که اینو میخونه


بفرما !!


اس ام اس جدید و زیبا

SMS jadid v zibaدنـــــیـــا دو روز اســـت :


یــــک روز بـــــا تـــــو ... یــــک روز بـــــر ضـــد تـــــو ...


روزی کـــــه بـــــا تــــــوست ، مــــغــرور نــــــشــو ... !


روزی کــــه بـــــر ضــــد تــــــوست ، مـــایـــــوس نــــشــو ... !


امام علی
اس ام اس جدید و زیبا

SMS jadid v zibaرســیــدن بـــه راســتـی و درســتــی


چــنـدان ســخت و پـیـچـیـده نـــیـست ...


فـقــط کـــافــیـست کـــمـی بـه خــــوی کــــودکـی بـــرگـــردیـم ... !
اس ام اس جدید و زیبا

SMS jadid v zibaهر لحظه از زندگیتان تصویری است


که قبلا هرگز آن را ندیده اید ...


و هرگز دوباره آن را نمی بینید ...


پس لذت ببرید ...


و هر لحظه را زیبا کنید ... !
اس ام اس جدید و زیبا

SMS jadid v zibaشازده کوچولو پرسید


از کجا بفهمم وابسته شدم ؟


روباه جواب داد


تا وقتی هست ، نمی فهمی ...
اس ام اس جدید و زیبا

SMS jadid v ziba