اس ام اس و جوک : )

اس ام اس توپ و زیبا SMS top v zibaاس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaعین آمپول که درد داره


ولی حالت رو خوب می کنه


نبودن بعضی ها هم درمان تلخ و دردناکیه


که در نهایت تحملش زندگیت رو بهتر می کنه
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaمیدانـم کـه مـا خلـق شـده ایـم کـه بـه دیگـران کمـک کنیـم


امـا نمیدانـم دیگـران بــرای چـه خلـق شـده انـد ؟!


مـــارگارت آتــــووداس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaبــعضی ها هم اونــقدر به دیــگران وفـادار اند


که به خــودشون خیانت میــکنند...! 
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba 

 اُمید، سرابی است


که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم سوخت."وین دایر"
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaسالها بعد ، صدها سال


کسانی تو را در شعر های من خواهند یافت


و برای دلتنگی های من خواهند گریست ...!
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaدر رفاقت تنها مادرم برنده شد


چون شیری را که داد پس نگرفت


دوستت دارم مادرم
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaدستهایم به آرزوهایم نرسید


آنها بسیار دورند...


اما درخت سبز صبرم می گوید:


امیدی هست...


دعایی هست...


خدایی هست...
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaخدایا...


مصیبتی هست که آزارم میدهد


دختران هرزه امروز مادران فردایند


پس چگونه بهشت رازیر پایشان می گذاری؟؟
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaآزارم می دهد دیدن آن منظره ای که مادری کودکش را سیلی میزند


ولی کودک باز هم دامانش را رها نمی کند....


کجاست آن قاضی تا حکم کند


که سرچشمه محبت مادر است یا کودک.....


حسین پناهی
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaشهر از بالا زیباست و آدم ها از دور جذاب


فاصله مناسب رو حفظ کنیم تا دوست داشتنی بمونیم
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba