اس ام اس و جوک : )

اس ام اس قشنگ و زیبا SMS ghashang v ziba


اس ام اس قشنگ و زیبا

SMS ghashang v zibaبـــــــرای کـــــشـتـی هـای بـــی حــــرکـــت ...


مــــــوجـهــا تـــــصمـیـم مـــی گــــیـرنـد ...  !
اس ام اس قشنگ و زیبا

SMS ghashang v zibaشــک نـدارم هـمـین روزها ...


هیـچ گـرسـنه ای باقی نمــــی ماند ...


هـــمه سیــــر مـی شـوند از زنــدگی ...اس ام اس قشنگ و زیبا

SMS ghashang v zibaاگر یقین داری روزی پروانه خواهی شد


بگذار روزگار هرچه می خواهد پیله کند
اس ام اس قشنگ و زیبا

SMS ghashang v ziba 

 آدما دیگه با عشقاشون ازدواج نمیکنن


حالا دیگه با منافعشون ازدواج میکنناس ام اس قشنگ و زیبا

SMS ghashang v zibaبزرگترین لذتی که می شناسم ایناست که:


یک کار خوب را بطور مخفیانه انجام دهیم


و بگذاریم کسی آنرا تصادفا کشف کند...
اس ام اس قشنگ و زیبا

SMS ghashang v zibaشیطنت را فراموش نکنید!


حتی اگر فیلسوف ترین فرد در زندگیتان هستید


کودک درونتان دلش می گیرد گاهیاس ام اس قشنگ و زیبا

SMS ghashang v zibaآدم برفی هم که باشی

 دلت میخواهد کسی در آغوشت بگیرد …


دلت میخواهد


یک نفر کنارت باشد تا گرمت کند 


تا آرامت کند …


مهم نیست آب شدن


نیست شدن …


مهم آن آرامش است حتی برای چند لحظه …اس ام اس قشنگ و زیبا

SMS ghashang v zibaماهى تا موقعى که دهانش بسته باشد


کسى نمى تواند آن را صید کند...


رازهایت را فاش نکن


بعضى ها در آرزوى صید یک اشتباه در انتظار نشسته اند!!! 
اس ام اس قشنگ و زیبا

SMS ghashang v zibaبه گذشته که برمیگردم غرق میشوم


غرق روزهایی که آنقدر تلخ بودند


که هرچه بود تباهی بود و بس
اس ام اس قشنگ و زیبا

SMS ghashang v ziba