اس ام اس و جوک : )

اس ام اس سنگین دل شکستن SMS Sangin Del Shekastan
اس ام اس سنگین دل شکستن
SMS Sangin Del Shekastan

بوی گند خیانت تمام شهر را گرفته

مردهای چشم چران

زن های خائن

پس چه شد … ؟

چیدن یک سیـب و این همه تقـــاص ؟

بیچاره آدم

بیچاره آدمیت
اس ام اس سنگین دل شکستن
SMS Sangin Del Shekastan

پچ پچ دوستت دارم های تو در گوش او به گوشم میرسد

بازیچــه ام یا باز بچــه فرضم کرده ای ؟
اس ام اس سنگین دل شکستن
SMS Sangin Del Shekastanشک کرده بـودم کسی بین ماست

حالا یقین دارم من بین دو نفر بودم

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من
اس ام اس سنگین دل شکستن
SMS Sangin Del Shekastan  

تن من زخمی است

یک خراش کمتر یا بیشتر

چه فرقی دارد…؟

راحت باش
اس ام اس سنگین دل شکستن
SMS Sangin Del Shekastan

جدیداً اسم خیانت شده یه اشتباه

که باید ببخشی و فراموش کنی

وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن
اس ام اس سنگین دل شکستن
SMS Sangin Del Shekastan

دیگر بازی بس است

بیا شمشیرها را کنار بگذاریم

دستهایمان را بشوریم و چیزی بخوریم

اما چرا دست های تو خونیست و پشت من می سوزد ؟
اس ام اس سنگین دل شکستن
SMS Sangin Del Shekastan

دختر گفت: بشمار پسرک چشمانش را بست

و شروع کرد به شمردن: یک…دو… سه …چهار…

دخترک رفت پنهان شود

آن طرفتر پسردیگری را دید که گرگم به هوا بازی می کند

برّه شد و با گرگ رفت

پسرک قصه هنوز می شمارد
اس ام اس سنگین دل شکستن
SMS Sangin Del Shekastan

حرفش را ساده گفت : من لایق تو نیستم

اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآوری کند

یا خیانت خودش را توجیه
اس ام اس سنگین دل شکستن
SMS Sangin Del Shekastan

هر دومون خیانت کردیم

من شب ها با گریه می خوابیدم

و تو با غریبه!
اس ام اس سنگین دل شکستن
SMS Sangin Del Shekastan

کلمات هم بازیچهء من و تو شده اند

من برایِ تو می نویسم

تو برایِ او می خوانی
اس ام اس سنگین دل شکستن
SMS Sangin Del Shekastan