اس ام اس و جوک : )

جوک خوف joook


جوک خوف

joookاینجا صف سبد کالاس


ما داریم له میشیم

I LOVE YOU PMC
جوک خوف
joook
مامور سرشماری اومد در خونمون به مادرم گفت حاج خانوم

چنتا بچه داری؟

مامانم گفت:4تا.مامور گفت:ولی تو شنسنامتون اسم پنج نفر قید شده؟

مامانم گفت:اهان اون آخری رو میگی؟اون دکور خونس

فقط وقتی اینترنت قطع میشه یه دوری تو آشپزخونه میزنه!

جوک خوف
joook

امروز تو دانشگاه یه دختره بم نخ داد!

سریع اوردمش خونه باهاش دکمه پیراهنم که افتاده بود دوختمش!

وای بر منحرفان....برید خجالت بکشید!!

جوک خوف joook 

 
همه ساکت بودند ناگهان خری گفت

مدرســــــان شریف!
جوک خوف
joook
تا ده سالگی هر شلواری که بپوشی سر زانوهاش سوراخ میشه!

از ده سالگس تا اخر عمر هم همین پروسه

روی خشتک اجرا میشه!!

اصن یه وضیه
جوک خوف
joookپسر 10 سااله اومده پست گذاشته که یک ماه و نیمه

که کسی منو عاشقانه بوس نکرده!

من آخرین بوسم ماله 2 سالگیم بود اونم داییم

سرمو ماچ کرد بعدم پرتم کرد هوا یادش رفت منو بگیره!!

جوک خوف joookمورد داشتیم دختره موقع رانندگی میخواسته

کلاچ رو بگیره غرورش اجازه نداده گفته اون باید منو بگیره!!
جوک خوف
joook

از بس همراه اول پیامک آوای انتظار فرستاد و من نگرفتم...

پیام داده مشترک مورد نظر اگه وضعیت مالی شما

تا این حد بد است عدد 5 را به***ارسال کنید تا به

شما کمک مالی شود!

بازم هیچی نفرستادم!پیام داده گدا به این شماره

تک بزن قطع کن!!
جوک خوف
joook

سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا

شما انقدر تنبلید که نفهمیدید که یکی از انها سینا است؟

شما انقدر ساده اید که رفتید بالا و نگاه کردید ولی پیدا نکردید؟

از اینکه سرکار امدید خوشحالم!!!

نفهمید خوشحالو اشتباه نوشتم؟؟؟

فحش میدی؟؟!!

عمه هم ندارم
 
جوک خوف
joook
همسایمون برای دخترش پرشیا صفر خریده

       

فک کنم دیگه وقتشه از تنهایی درش بیارم


سایه ام رو سرش باشه

جوک خوف
joook