اس ام اس و جوک : )

اس ام اس های نوروزی زیبا SMS noroozi
اس ام اس های نوروزی زیبا

SMS noroozi
دوقدم مانده به خندیدن برگ

یک نفس مانده به ذوق گل سرخ

چشم درچشم بهاری دیگر تحفه ای یافت نکردم

که کنم هدیه تان یک سبدعاطفه دارم

همه ارزانیتان

سال نومبارک
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi
هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود

 مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی

 از ارزش ها ، خواسته ها ، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی

سال نو مبارک
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi
62541 ثانیه مونده تا تحویل سال ۹۳

یادتون باشه

 من اولین بیکاری بودم که نشستم حساب کردم

 و بهتون تبریک گفتم
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi  
پیام نوروز این است

 دوست داشته باشید و زندگی کنید

 زمان همیشه از ان شما نیست
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi
مثل ماهی زنده

 مثل سبزه زیبا

مثل سمنو شیرین

مثل سمبل خوشبو

مثل سیب خوشرنگ

و مثل سکه با ارزش باشید

عیدتون مبارک
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi
آرزو دارم نوروزی که پیش رو داری

 آغاز روزایی باشد که آرزو داری
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi
نوروز تجلی سنت های شیرین است 

پیشاپیش بر شما مبارک
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi
بهار راهی بلند را در زمانی کوتاه پیمود

 و دوباره شمارش بهاران تو را افزود

امید که این بهار بهارِ عشق و انگیزه باشد

 و تو دوباره متولد شوی

تولدی که صد بهار عشق در پیش داشته باشد

  (پیشاپیش عیدتون مبارک)
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi
روز اول سال آدم به آدم میرسه 

اما اس ام اس به آدم نمیرسه

سال نو بر شما مبارک
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi
ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ :

۱ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ

 ۲ﺩﻭﺭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﮐﯿﻨﻪ

۳ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺎﯼ ﺫﻫﻦ

 ۴ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺮﮐﺰ

۵ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮔﻞ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ

 ۶ ﺳﺒﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺷﻔﻘﺖ

 ۷ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﺷﺎﺩﯼ
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi
چند روز دیگه بهار میاد

 و همه‌چیز رو تازه می‌کنه

 سال رو  ماه رو  روزها رو  هوا رو  طبیعت رو

 ولی فقط یک چیز کهنه میشه

 که به همه اون تاز‌گی می‌ارزه 

«دوستیمون»  نوروز پیشاپیش مبارک
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi
امسال تصمیم گرفتم از سبزه ی عیدمون مراقبت کنم تا ثمر بده

نیم کیلو لوبیا هم بده پول خودشو در میاره :|

خرج زیاده خو
اس ام اس های نوروزی زیبا
SMS noroozi