اس ام اس و جوک : )

اس ام اس توپ و زیبا SMS top v zibaاس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaانسان موفق کسی است که در تاریکی دنباشمع بگردد


نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba
ﻣﺎﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻗﺪر ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ


ﭼﻮن ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﯿﻢ

 ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ

 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽ رﯾﻢ

 وودی آﻟﻦ
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaپول که داشته باشی ........

کچلیت شیک و قشنگه

شیکم گنده ت مردونه ست

 چاقیت هم با نمکه

تیکه های بی مزه ت به دل میشینه

 هیز بودنت جذابه

 کلا یهو آدم با حـــــــالی میشی..!!!!!!!!!
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba 

 وقتی دیدی کسی مث نوک پرگار

 همه جوره پات وایساده

دورش نزن دورش بگرد ...اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaگاهی انسان یک دوستت دارم می خواهد


تا نمیرد
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaانقدر ورق های دلم را به هم نریز


حکم همان دل است که
 برای تو می تپد
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaزندگی من و تو به هم ربط دارد !

اگر بی ربط بود

هیچ وقت خدا ما را به هم نشان نمی داد!

باور کن...اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaنـــمـــےدانــــم چـــشــمـانـت بـــا مـــن چـــه مـــےکـــنــد

 فــقــط وقــتـے کــه نــگــاهــم مـــیــکــنــے ....

چـــنــان دلـــم از شــیـــطــنــت نــگــاهــت مـــےلـــرزد

 کــــه حـــس مـــےکــنــم

چـــقــدر زیــبــاســت

 فـــدا شـــدن بـــراے چـــشــمــهــایے کـــه تـــمـــام دنــــیــاســـتاس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaنامه یک زن ایرانی به مرد هموطنش

من باید پوشیده باشم تا تو دینت را حفظ کنی؟!...

مرا ارشاد می کنند تا تو ارشاد شوی؟!

تو ازدواج نکردی و به من گفتی زن گرفتن حماقت است

 و من ازدواج نکردم و به من گفتی ترشیده ام!!

نتوانستم به استادیوم بیایم

 چون تو شعارهای آب نکشیده میدادی !!

وقتی گفتم پوشک بچه را عوض کن

 گفتی بچه مال مادر است

 و وقتی خواستی طلاقم بدهی

 گفتی بچه مال پدر است ؟!

چه عادلانه!!!!!!!!:| :|اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaبه این جمله خیلی اعتقاد دارم ...

کسی رو که با دروغ به دست بیاری ، قطعا با خیانت از دست میدیاس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba