اس ام اس و جوک : )

اس ام اس خشگل و زیبا SMS zibaاس ام اس خشگل و زیبا

SMS zibaوقتی می خندی تمام قندهای عالم در دلم آب می شود

لبخند شیرینت پایان روزگار تلخ من است !اس ام اس خشگل و زیبا

SMS zibaاین بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار

تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد ، میلرزد !


اس ام اس خشگل و زیبا

SMS zibaرابطه ها زمانی زیبا می شوند که

برای یاد کردن هیچ دلیلی جز دلتنگی نباشد !


اس ام اس خشگل و زیبا

SMS ziba 

 °  °  این °°پیام° ° برفی°   °  °  °  °   °سرد

°  تقدیم به ° °  °  ° وجود ° °  گرمت °°   عزیزم !


اس ام اس خشگل و زیبا

SMS zibaقانعم به “یادت” پس یادت را از من نگیر

که یادت مهربانترین تصویر دنیاست !


اس ام اس خشگل و زیبا

SMS zibaبه هوای آرزوهایت اسپندی دود میکنم

که دور باشد چشم بد از چشمهای مهربانت !


اس ام اس خشگل و زیبا

SMS zibaعشق مثل نماز خوندن میمونه

دیگه وقتی نیت کردی نباید به اطرافت نگاه کنی !


اس ام اس خشگل و زیبا

SMS zibaدستم نقاشی بلد نیست

اما دلم برایت پَر میکشد !


اس ام اس خشگل و زیبا

SMS zibaمثل قالی نیمه تمام به دارم کشیده ای

یا ببافم یا بشکافم

اول و آخر که به پای تو می افتم !!!


اس ام اس خشگل و زیبا

SMS zibaاگر تو موهام مثل شپش باشی قول میدم

برای موندنت تا عید حموم نرم مخاطب خاص !


اس ام اس خشگل و زیبا

SMS ziba