اس ام اس و جوک : )

اس ام اس جدید سری 12 SMS Jadid
اس ام اس جدید سری 12
SMS Jadid

یه شب خیلی دلم هواشو کرده بود

اس داد : خیلی دوست دارم…!

تا اومدم بگم ما بیشتر دیدم فرستاده شرمنده اشتباه شد
اس ام اس جدید سری 12
SMS Jadid

از صدای گذر آب چنان می فهمم

تندتر از آب روان عمرمان میگذرد

ارزش غم خوردن نیست

آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست
اس ام اس جدید سری 12
SMS Jadid

زمانی دیوانه ام بود

ولی حالا برایش شدم تماس های بی پاسخ
اس ام اس جدید سری 12
SMS Jadid 

پسره : سلام عشقم کجایی؟!

دختر : خوبم خستم می خوام برم تو اتاقم بخوابم تو کجایی نفسم؟؟

تو پارک پشت سرتم دستشو ول کن لعنتی!
اس ام اس جدید سری 12
SMS Jadid

یاد کن که عشق نمیپرسه اهل کجایی!

فقط میگه توی قلب من زندگی کن

عشق نمیپرسه چرا دور هستی!

فقط میگه همیشه ب امن هستی
اس ام اس جدید سری 12
SMS Jadid

با ارزشترین چیز در زندگی این نیست

که چه چیزی داریم بلکه این است که چه کسانی داریم
اس ام اس جدید سری 12
SMS Jadid

این یک اعتراف است

من بی او دوام نمی آورم
اس ام اس جدید سری 12
SMS Jadid

تا دیدارت

یک شیشه فاصله است

و من مثل ماهی میان تنگ و تنگ میان دریا

آه ،اگر بشکند این دیوار شیشه ای!
اس ام اس جدید سری 12
SMS Jadid

زیبایی ات دیکتاتوری است

که کلمات را در من به گلوله می بندد

و هر لحظه شعری در من شهید میشود
اس ام اس جدید سری 12
SMS Jadid