اس ام اس و جوک : )

اس ام اس جدید سری 13 SMS Jadidاس ام اس جدید سری 13

SMS Jadidاز مرگ ماهی ها میترسم


وگرنه درد دلم را به دریا میگفتم!

اس ام اس جدید سری 13
SMS Jadid

هجوم خالی حضورت های می شود

میان هوی متروکم و تو تنها انعکاس این اطرافی..

اس ام اس جدید سری 13
SMS Jadid

بعد از رفتنت…

موهایم را از ته تراشیدم

تا عطر انگشتانت مرا دیوانه تر نکند

اس ام اس جدید سری 13
SMS Jadid 

 یکی بود

هنوز هم هست و دوست داره

اس ام اس جدید سری 13
SMS Jadid

دوصت دارم

رو با ص صابون نوشتم تا همه کف کنن

اس ام اس جدید سری 13
SMS Jadid

گاه نمی دانم چه پیامی رابهانه کنم

تاازحال آنکه دلم بااوست آگاه شوم

این باردلتنگی را بهانه کردم، فردا را چه کنم؟

اس ام اس جدید سری 13
SMS Jadid

حال و روز زندگی مرا وقتی نباشی

یک کلمه توصیف میکند الفاتحه

اس ام اس جدید سری 13
SMS Jadid

آرام ترین تپش قلبم راتقدیمت میکنم

تابدانی که ارام بخش همهءوجودم تویی

اس ام اس جدید سری 13
SMS Jadid

چندیست ز یاران قدیمی خبری نیست

ازآن همه خوبی ومحبت اثری نیست

چشمم به در و گوش به گوشی و دلم تنگ

در کوچه تنهایى ما رهگذرری نیست

اس ام اس جدید سری 13
SMS Jadid