اس ام اس و جوک : )

اس ام اس غمناک سری SMS ghamnak 07اس ام اس غمناک سری 07

SMS ghamnak 07میگویند زمان طلاست اما من چشیدم


دروغ میگویند ، زمان آتش است


ثانیه به ثانیه اش میسوزاند


و تا به شعله ات نکشد نمیگذرد
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnak 07هیچوقت بی خداحافظ کسی را ترک نکن


نمیدانی چه درد بدی است


پیر شدن در خم کوچه های انتظار …
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnak 07امشب یک جمله ی تلخ مهمان من باش !


بگذار یادم نرود


که مرا در شبی رو به انتهای زمستان


به هیچ خدایی نسپردی و رفتی !
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnak 07  صدایت در گوشم زمزمه می شود


نگاهت در ذهنم مجسم


ولی من تو را می خواهم نه خیالت را
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnak 07جانم باش تا به لبم برسی


می خواهم همه ببیند


با تو جان به لب شدم لعنتیِ دوست داشتنی
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnak 07یادت را از من نگیر


بگذار من هم مثل سهراب بگویم


دلخوشی ها کم نیست !
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnak 07روزی که این عکس ۲نفره را گرفتیم


نمیدانستیم کدامیک از ما


آن را با چشم های خیس تماشا میکند !
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnak 07پشت پلک کدام قصه به خواب رفته ای


که هر شب قصه ی آمدنت را  می گویم


و نمی آیی !؟!
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnak 07رو به رویم سراب


پشت سر خاطرات


نازنینم ، کدامین طرف سوی توست ؟
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnak 07حالا ما که هیچ


اما امیدوارم عکس های شما


توی سال جدید ۲نفره باشه !