اس ام اس و جوک : )

اس ام اس جدید سری 15 SMS Jadid
اس ام اس جدید سری 15
SMS Jadid
بسلامتی خودت که واسه رفتنش گریه کردى

اون رفت واسه رفیقاش تعریف کرد خندیدنداس ام اس جدید سری 15
SMS Jadid
علت سقوط ناگهانى مرا از چشمانت

باید در جعبه سیاه دلت جستجو کرداس ام اس جدید سری 15
SMS Jadid
تلفنت بوق اشغال میزند

تلفنت را بد گذاشته اى یا دلت رااس ام اس جدید سری 15
SMS Jadid  
مورد داشتیم

پسره شماره مامانشو تو گوشیش (برو نون بگیر) سیو کردهاس ام اس جدید سری 15
SMS Jadid
خاطرم نیست تو از بارانی یا که از نسل نسیم؟

هر چه هستی گذرا نیست هوایت، بویت!

تو مرا یاد کنی یا نکنی من به یادت هستماس ام اس جدید سری 15
SMS Jadid
رفیق!

پیراهنم را بزن بالا…

کمرم را دیدی؟

نترس چیزی نیست…!

اینها فقط جای خنجرند، من نفهمیدم در رفاقت چه شد!

“تو مواظب باش” …اس ام اس جدید سری 15
SMS Jadid
نهنگ!

نهنگ!

التماس های حیف نون به کامپیوترش وقتی داره هنگ میکنه!اس ام اس جدید سری 15
SMS Jadid
دوست بهترین واژه درجهانه

اماکسایى که معنى اون رو نمی فهمند این واژه رو بدنام کردن

دوست دشمن تنهایى یه تنهاستاس ام اس جدید سری 15
SMS Jadid
پارسال شمارشو دادم رفیقم امتحانش کنه…

امسال عروسیشونه

وااای خدای من

آخه چرا؟اس ام اس جدید سری 15
SMS Jadid
وجودت را بر ماندگارترین ستون خوبی ها مینگارم

تا بدانی یادت عزیز است!اس ام اس جدید سری 15
SMS Jadid