اس ام اس و جوک : )

اس ام اس جدید سری 16 SMS Jadidاس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid
در دو عالم جلال ما زهراست

رمز تغییر حال ما زهراست

عید با فاطمیه می آید

ذکر تحویل سال ما زهراستاس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻦ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡِ

ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﺭﻓﺖاس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid
بعداز رفتنش موهایم را ازته زدم

خاطره ی دستانش دیوانه ام میکرداس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid 

 یادت برایم همانند قصه ی سیگار پیرمردیست

که سالها می گوید نخ اخراست !اس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid
ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﮔﻔﺖ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺜﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔـــــــــــــﺎ ؟

ﭘﺴﺮﮎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﻧـــــﻪ ؛ ﻧـــــﻪ ! ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﮑﯽ …اس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid
بوی فراموشی گرفته ام

رنگ تنهایی و دلشکستگی

بغض و خاموشی دیوانه ام کرده است

چیزی نیست گمانم تاریخ مصرفم گذشته است …اس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid
وقتی تمام وجودم میسوزد در عطش شنیدن کلامی از “تو”

چشم هایم چه ملتمسانه خیره می مانند به لبهایت

به امید لرزشی.. صدایی.. حرفی..

گویا نمیدانند هرگز کلامی نخواهند شنید از تو که

جا مانده ای در قاب عکس چوبیه آویخته بر دیوار اتاقماس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid
دست از سرم بردارید

بگذارید بسوزم

دادم که به آسمان نرسید

شاید دودم برسداس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid
خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم!

هرتمام شدنی که مرگ نیست

گاهی میتوان کنار یک پنجره، سیگار بدست و منتظر پوسیداس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid
به سلامتی آرزوهایی که هیچگاه لمس نکردی

به سلامتی عشقی که طالعش با تو نبود و هنوزم دوستش داری

به سلامتی شب هایی که تو در تنهاییت گریه کردی و ندانستی چرااس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid
حدود 1 ماهه خیلی تغییر کرده

جواب زنگ یا اس هامو نمیده

کم محلی می کنه

مدام ناراحتم می کنه ولی به روش نمیاره

رفتاراش تابلو شده که پای کس دیگه وسطه

اونی که می گفت تنهات نمی ذارم چه زود تغییر کرداس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid
آ خدا ما هیچی

ولی هوای رفیقامونو داشته باشاس ام اس جدید سری 16
SMS Jadid