اس ام اس و جوک : )

اس ام اس توپ و زیبا SMS top v ziba
اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaبه پای هم پیر شدیم …

من ، و خیال تو !اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v zibaکنارم که هستی

زمان هم مثل من دستپاچه میشود

عقربه ها دوتا یکی میپرند

اما همین که میروی…

تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم

جانم را میگیرند ثانیه های

بی تو……اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba
تنهایی

چیزهای زیادی

به انسان می‌آموزد

اما تو نرو

بگذار من نادان بمانم . . .

اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba 

 
دلم کوه صبر است آبش مکن

گرفتار رنج و عذابش مکن

بیا خانه قلب من مال تو

ولی مرد باش و خرابش مکن . . .اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba
گوگل غَلط های بیجا میکند!!

می‌توانست

تو

را می‌یافتاس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba
صدا میکنم تو را !

این جانی که میگویی ، جانم را میگیرد !

نزن این حرف ها را !

دل من جنبه ندارد . . .اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba
لباس عید بپوش و میان شهر بیا

که عید بی تو فقط واژه ای ست در تقویماس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba
گاهی دلم برای گوشهایم می سوزد

طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کنند . . .اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba
بیهوده تحریمم نکن

من ایرانی ام

برای داشتنت دنیا را هم دور خواهم زد . . .اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba
باران بند آمد

ولی نبودن تو همچنان میبارد

باران بند آمد

ولی دوست داشتن تو بند نمی آید . . .اس ام اس توپ و زیبا

SMS top v ziba